Fusie Gemondse Gilden

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat 2018 een historisch jaar is geworden, de twee Gemondse Gilden zijn samen gegaan en vormen nu één groot Gilde.

We hebben het fundament gelegd voor een goede toekomst, een toekomst waar we nu, met zijn allen, aan moeten gaan werken. We willen graag verder groeien, meer actieve leden en meer bekendheid in Gemonde. 

Het samengaan van de Gilden geeft ons de mogelijkheid om minder actieve Gildebroeders te benaderen en hun te melden dat de Gilden zijn samengevoegd. We hebben ruim 100 brieven gezonden aan families die vroeger lid zijn geweest van een van de Gilden, we hopen dat zij hernieuwd kennis willen komen maken. Op zondagmorgen in de even week is Datmunda geopend, iedereen is dan welkom om kennis te maken.

Zoals gezegd gaan we in 2019 werken aan het verstevigen van het Gilde, onze eerste officiële activiteit is de jaarlijkse “bèravond” op dinsdagavond 23 april, de uniformen zijn dan klaar en kunnen wij ons presenteren als een prachtig geüniformeerd Gilde. Naast onze vaste activiteiten nemen we deel aan drie Gildedagen en we gaan in september Koningschieten. Tot aan de komst van een nieuwe Koning lopen we met twee Koningen, verschillende koningsvesten en twee vaandels, een uniek Gilde in kring Maasland. We zijn in overleg met van Loon confectie over het maken van een nieuw vaandel en nieuwe zilvervesten, komen we tot overeenstemming dan hopen we in 2020 alles gereed te hebben.