Charte

Charte van de broederschap van Sint Catharina en Sint Barbara en het Schuttersgilde Sint Joris uit 1614.

Deze charte is uitgegeven door Hendrik van den Berg, Heer van Herlaer en wordt bewaard in het BHIC.