Geschiedenis AS

Geschiedenis 1985 – 2011

Na een tijd van veel activiteiten en een groep enthousiaste groep jonge gildenbroeders, kwam het gilde 25 jaar geleden in moeilijker tijden. Diverse jonge gildenbroeders waren genoodzaakt buiten het dorp te verhuizen, omdat er geen bouwmogelijkheden in Gemonde waren. Dit leidde tot een verminderde betrokkenheid tot het gilde, zodat er een flinke reductie van het aantal gildenbroeders optrad. Door de eisen van ons bloedgilde te versoepelen, konden mensen, die niet via familiebanden bij het gilde hoorden,  toe te treden tot het gilde. Daardoor kon het gilde op een “laag pitje” doorgaan met haar activiteiten.

In 1986 werd besloten een actie te starten om een nieuw gildevaandel te laten maken. Dit was hard nodig omdat het oude vaandel zodanig was beschadigd, dat het niet meer naar buiten gepresenteerd kon worden. Mede dank zij giften van Van Lanschot en het Anjerfonds konden we in 1987 het nieuwe gildevaandel inzegenen.  Het vaandel is gemaakt door de zusters Cisterciënzers in Berkel Enschot. Het oude vaandel heeft een plaats gekregen in een prachtige vitrine in ons Gildenhuis Café Verbruggen zodat het toch door iedereen te bezichtigen is

Rond 1993 begonnen enkele jeugdige meisjes en een jongen met jeugdvendelen. Dit resulteerde in een deelname van een jeugdgroep vendelen bestaande uit 3 meisjes en een jongen op de Gildedag Dommelgroep in 1993 in Liempde. Dit is waarschijnlijk een unicum in de historie van de gilden, omdat tot dan toe de dames niet deel mochten nemen aan de wedstrijden. Dezelfde jeugdgroep behaald in 1994 een mooie standaard die ter beschikking omdat officieel de dames nog niet mee mochten doen aan de wedstrijden.

Het geweerschieten was in die tijd een probleem voor het gilde, omdat er geschoten moest worden op een enkele schutsboom op een kleine gildewei zonder beschutting tegen regen en wind. Samen met ons zustergilde is er toen een actie gestart om tot een gezamenlijke gildenaccommodatie te komen. Na vele jaren overleg met gemeente en diverse instanties konden we in 2007 de nieuwe gildenaccommodatie openen. Hieraan gingen vele uren zelfwerkzaamheid van de diverse gildenbroeders van de beiden gilden aan vooraf. Dit leidde tot een versterking van de onderlinge band tussen de gilden en de gildenbroeders onderling. Door de nieuwe accommodatie kregen de gilden de beschikking over een aantal jeu de boules banen, kruisboogbomen, 4 bakken voor het Geweerschieten en de mogelijkheid voor luchtbuksschieten en handboogschieten.

De realisatie van de nieuwe gildeaccommodatie heeft ook een stimulerende werking gehad op onze gildebroeders en zusters. Er was een duidelijk toename van deelname aan de diverse gildediciplines zoals kruisboogschieten, jeu de boules en Geweerschieten.

In 2002 hebben we nieuwe kazuifels laten maken voor ons zilver en deze gepresenteerd op de Gildendag Maasland in Gemonde. In 2007 hebben we voor al onze dames een kostuum aangeschaft, zodat we nu een geheel gekostumeerd gilde hebben.

Traditie:

Het gilde heeft door de loop van de jaren enkele tradities opgebouwd welke jaarlijks plaatsvinden. Zo begeleiden we het gilde uit Schijndel bij hun jaarlijkse Catharinaviering in november. Dit dateert sinds te tijd dat ons gilde actief betrokken was bij de oprichting van het Schijndelse gilde. Tot 1999 heeft het gilde deelgenomen aan de H. Bloedprocessie in Boxtel. Na de oprichting van de gilden in Boxtel en Liempde is van deelname aan de H. Bloedprocessie afgezien. Vanaf 2000 gaan we samen met ons zustergilde uit Gemonde naar de St. Jan om een H. Mis van de meimaandviering op te luisteren. Vanaf 2003 worden er elk jaar door de gilden van de gemeente Sint Michielsgestel gestreden om de titel koning van Sint Michielsgestel. Dit vind plaats onder het samenwerkingsverband tussen de 5 gilden die de naam Gilden Crans Gestel draagt.