Nieuw vaandel

Ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan heeft ons gilde Sint Joris & Sint Catharina een nieuw vaandel laten maken. Dit vaandel werd op 3 februari 2002 tijdens de hoogmis in de Sint Lambertuskerk in Gemonde ingezegend.

Na de eucharistieviering ging het gilde Sint Joris & Sint Catharina met gevolg in een korte optocht naar ons gildehuis de Schuif. In ons gildehuis de Schuif vond de rest van deze dag een open dag / tentoonstelling plaats.

Hier werd ondermeer aan het publiek de volgende stukken getoond;
Oude stukken op schrift, waaronder jaarverslagen en notulenboeken.
Grote collectie foto's uit de vorige eeuw.
Zilveren schilden en ander gildezilver, vanaf het jaar 1521.
Diverse gilde-attributen waaronder trommen, vendels en vaandels.
Oude en nieuwe wapens / munitie, zoals gildegeweer en kruisboog.
Doorlopende film- en dia presentatie over het gilde; voornamelijk opnamen van de grote gildendag in 1977.

Verder vond deze middag ook de officiele installatie plaats van de personen die een titulatuur gekocht en/of gekregen van hun werkgever hadden.
Deze personen zijn
"Ridder" - de heer J.A. van der Schroeff
"Burggravin"- mevr. Mieke van der Steen - Geerts

Hieronder volgt een foto reportage van deze dag.

Johan van Breugel brengt het nieuwe vaandel de kerk binnen.