Gilde Heiligen

Ons gilde kent drie heiligen, Sint Joris, Sint Catharina en Sint Barbara

Sint Joris,
+ 303, kleuren rood en wit( zilver ) feestdag 23 april,
De eigenlijke naam is Georgius ( geoorgos - landbouwer ) .
Georgius was een romeins soldaat, martelaar, kruistocht heilige, eerste noodhelper.
Volgens vele bronnen heeft Georgius zeker bestaan.
Hij kwam uit Cappadocie.
Wellicht was hij een Romeins officier.
Tijdens de bloedige christenvervolgingen onder de wrede Diocletianus werd Joris gefolterd en onthoofd.
Volgens de legende heeft hij in de buurt van Lasia in Klein Azie een boze draak gedood die daar de streek onveilig maakte.
De draak eiste dat er elke dag twee schapen werden gebracht, toen dat niet meer genoeg was eiste hij ook elke dag een kind.
De kinderen werden door loting aangewezen, net toen de beurt toeviel aan de Koningsdochter kwam Joris en dode de draak.
De drakendoder werd oorspronkelijk afgebeeld in Byzantijnse hofkledij, vaak met een kruis in de hand, later zien we hem meer als ridder, geharnast en al of niet op een steigerend wit paard met een rood kruis op een wit veld met een speer of zwaard terwijl hij de draak in de muil steekt.
De draak als fabeldier verbeeld het kwaad, de duivel, de tot kwaad verleidende paradijsslang, heidendom en ketterij, ongeloof, ongeluk en ramp.
Sint Joris is de patroon van ridders, soldaten, ruiters, schutters, wapensmeden, en padvinders.
De Jorislegende kwam naar het westen met de terugkerende kruisvaarder.
Sint Joris is de bijzondere heilige van de aanzienlijk oude gilden van de voetboog.

 

Sint Catharina,

Catharina van Alexandrie,
+ 307 kleur wijnrood, feest 25 november van Grieks katharos = rein, zuiver en Syrisch Kethar = kroon.
Maagd, martelares, noodhelpster, kruistochtheilige.
Catharina zou een voorname, begaafde, Egyptische ( Alexandrijnse ) prinses zijn geweest.
Op jonge leeftijd was ze al zeer geleerd en zeer schoon.
Na bezoeken aan een kluizenaar liet zij zich dopen.
In een droom verscheen haar Jezus, die haar een ring om de vinger stak, haar volmaakte bruidegom.
Zij keerde zich af van het aardse en lied zich onderwijzen door de kluizenaar.
De 18 jarige Catharina beschuldigde keizer Maxentius van wreedheden waarna ze werd opgesloten in een donkere kerker waar de engelen haar kwamen voeden.
Argumenten en strikvragen van 50 keizerlijke wijsgeren wist ze allen te weerleggen door welbespraaktheid en logisch redeneren. De wijsgeren lieten zich bekeren.
Toen Catharina weigerde in te gaan op des Keizers verleidingen werd zij tussen vier scherpgepunte raderen vastgebonden om te worden vermorzeld.
Vuur uit de hemel vernielde echter het martelwerktuig waarna Catharina door een zwaard werd onthoofd.
Het dode lichaam werd door engelen weggevoerd en op de heilige berg Sinal begraven.
Catharina wordt sinds de 9e eeuw vereerd nadat op de berg Sinal het gaaf bewaarde lijk van een jonge vrouw was gevonden.
Sint Catharina wordt afgebeeld als een mooi, goedgekleed jong meisje.
Gekroond, met zwaard, een gebroken rad, boek, en een palmtak. Patrones van bibliotheken, en scholen, redenaars, wijsgeren, studenten, rechters en notarissen, van universiteiten, van wagen en radmakers, molenaars, kappers, pottenbakkers en van jonge meisjes, modemagazijnen, modinettes en van oude vrijsters.
De meeste Catharina gilden zijn ontstaan uit kerkelijke hulp- en armen broederschappen met een sociale signatuur.
Vaak wordt Catharina afgebeeld met de hagiografisch verwante Sint Barbara.

 

Sint Barbara,

+ 306, kleur donkerblauw, feest 4 december Grieks barbados = vreemd, uit het buitenland.
Maagd martelares, noodhelpster en kruistochtheilige.
Barbara was de mooie dochter van de rijke heiden Dioscorus uit Nicomedie Klein Azie die zo beducht was om haar schoonheid dat hij een toren liet bouwen om haar daarin te bewaren.
Toen de bouwers twee ramen in de toren wilde aanbrengen liet zij er een derde raam bij maken.
Van de Heilige Drie-eenheid moest haar ziel het licht kunnen ontvangen.
Zo merkte haar vader dat zij christen was geworden, hij wilde haar doden maar Barbara vluchtte boven op de toren waar zij door engelen werd weggedragen.
Dioscorus krijgt haar later toch te pakken en als zij na martelingen standvastig blijft in haar geloof slaat hij haar het hoofd af, God straft meteen Dioscorus wordt ter plekke door de bliksem getroffen.
Barbara wordt voorgesteld als een gekroonde jonge vrouw met verschillende attributen;
de palm der martelaren, zwaard, pauwenveren, kanon en de toren met drie ramen.
Barbara is patrones van leidekkers, artilleristen, vuurwerkmakers, mijnwerkers, metselaars, vestingbouwers, architecten, ingenieurs, wapensmeden, gevangenen, stervenden.
Zij wordt aangeroepen tegen brand, blikseminslag en plotselinge dood.
Veel voetbooggilden kozen Barbara tot beschermheilige.