2018 een historisch jaar, de Gemondse Gilden één groot Gilde.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat 2018 een historisch jaar is geworden, de twee Gemondse Gilden zijn samen gegaan en vormen nu één groot Gilde. We hebben het fundament gelegd voor een goede toekomst, een toekomst waar we nu, met zijn allen, aan moeten gaan werken. We willen graag verder groeien, meer actieve leden en meer bekendheid in Gemonde. 

Het samengaan van de Gilden geeft ons de mogelijkheid om minder actieve Gildebroeders te benaderen en hun te melden dat de Gilden zijn samengevoegd. We hebben ruim 100 brieven gezonden aan families die vroeger lid zijn geweest van een van de Gilden, we hopen dat zij hernieuwd kennis willen komen maken. Op zondagmorgen in de even week is Datmunda geopend, iedereen is dan welkom om kennis te maken.

Zoals gezegd gaan we in 2019 werken aan het verstevigen van het Gilde, onze eerste officiële activiteit is de jaarlijkse “bèravond” op dinsdagavond 23 april, de uniformen zijn dan klaar en kunnen wij ons presenteren als een prachtig geüniformeerd Gilde. Naast onze vaste activiteiten nemen we deel aan drie Gildedagen en we gaan in september Koningschieten. Tot aan de komst van een nieuwe Koning lopen we met twee Koningen, verschillende koningsvesten en twee vaandels, een uniek Gilde in kring Maasland. We zijn in overleg met van Loon confectie over het maken van een nieuw vaandel en nieuwe zilvervesten, komen we tot overeenstemming dan hopen we in 2020 alles gereed te hebben.

 

Rien van der Heijden Burgerkoning

Nieuwe Burgerkoning en Burgerprins voor 2019

Zondag 13 oktober vond het Burger koning en het Burger Prins schieten plaats bij het Gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan in Gemonde plaats.

Lees meer...

Voor de Gemondse Gildebroeders was 29 september een unieke dag, want bij het samenvoegen van de twee Gilden is besloten om de twee Koningen in ere te houden tot het eerstvolgende Koning-schieten.

Lees meer...

15 september 2019 tijdens de Noord Brabantse Federatie kampioenschappen in Lage Mierde, hebben deze 'Jeugd'toppers zich van hun beste kant laten zien!

Lees meer...

Gilde Joris Catharina Antonius Sebastiaan was 8 september 2019 weer goed vertegenwoordigt op Kringdag Dommelgroep te Schijndel.

Lees meer...
1e NBFS Koning

Op 1 september vond het NBFS Geweerschieten plaats bij het gilde St. Antonius St. Sebastiaan te Udenhout. Voor het eerst werd er NBFS Koning, Keizer en Prins schieten georganiseerd.

Lees meer...