Gilde Gemonde

vaandel 2020

Het Gildevaandel

Het gildenvaandel is de trots van het gilde.

Het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde heeft ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan een nieuw vaandel aangeschaft.

Als je goed kijkt kan je veel van het gilde uit een vaandel halen.
Op het gildenvaandel van Sint Joris & Sint Catharina bijvoorbeeld staan de twee patroonheiligen van het gilde afgebeeld, Sint Joris op zijn witte paard die met een lans de op de grond liggende draak doorboord en Sint Catharina samen met haar vaste attributen het halve rad, het zwaard en een boek.
Midden over het vaandel lopen twee balken in een kruis, dit kruis verwijst naar het oude wapen van de Bourgondische landheren.
Verder staat het wapen van Sint Joris ( een wit schild met rood kruis ) en het nieuwe wapen van Gemonde op het vaandel. Het wapen van Gemonde bestaat uit een rood schild met een gouden kruis.
Het gouden kruis verwijst naar het wapen van Sint Lambertus, de patroon van de Gemondse parochie, en het rode schild naar de kleur van aartsbisdom Luik.
De vier symbolen verwijzen naar de gemeentewapens van de gemeenten waar Gemonde vroeger toe behoorde, na de gemeentelijke herindeling van 1996 valt het gehele dorp Gemonde onder de gemeente Sint Michielsgestel.
Een merlet voorstellende de gemeente Boxtel, een zespuntige ster voorstellende de gemeente Sint Michielsgestel, een wassenaar voorstellende de gemeente Schijndel en een geopende burchttoren voorstellende de gemeente Sint Oedenrode.
In de stoknaad is de volgende tekst geborduurd “ Gilde Sint Catharina en Barbara van voor 1500 in de 16e eeuw samengevoegd met Sint Joris.
Op de vaandelstok staat een os, het wapen van gildenkring Maasland.