Gilde Gemonde

Vendelen

Vendelen

Vlaggen zijn 180 x 180 cm groot en in de kleuren van het gilde.

Vendelgebed
Vendeliers beelden met het vendelzwaaien het gevecht uit tussen Sint Joris en de draak (het goed en het kwaad).
Iedere beweging heeft een betekenis, zo begint de strijd wanneer het vendel boven het hoofd wordt rondgedraaid.
De vendelier komt tijdens het symbolische gevecht in de problemen (dit is te zien aan het steeds lager gaan draaien van het vaandel) Maar uiteindelijk wordt de strijd gewonnen (het vaandel draait fier boven het hoofd). Als het vendel aan het eind wordt opgerold is de strijd gewonnen.
De vlaggen mogen de grond niet raken.
Tijdens de wedstrijd individueel- en groepsvendelen wordt de vendelier beoordeeld op het juist uitvoeren van de figuren, de presentatie en de opkomst / afmars.
Bij het groepsvendelen wordt ook de trombegeleiding gejureerd, de tamboers moeten in een bepaald ritme met de vendeliers meetrommen en sommige punten van het vendelgebed benadrukken door extra hard/zacht te trommen of te roffelen.

Hoe zwaai ik het vendel
Een voorbeeld van de kruinvergrijpzwaai, onze armbewegingen maken het niet mogelijk om met het vendel een volle cirkel boven het hoofd (kruinniveau) te maken. Door de stok omhoog te stoten en daarbij de hand te vergrijpen van top- naar bolgreep en andersom lukt dat wel.

  1. Stok op buikniveau (in topgreep)
  2. Maak zwaai rechtsom en breng stok naar kruinniveau
  3. Stoot stok omhoog en vang op in bolgreep
  4. Blijf rechtsom zwaaien
  5. Stoot stok omhoog en vang op in topgreep
    laat stok dalen naar buikniveau