Gilde Gemonde

Hoofd Vendelier

Hoofdvendelier

De Hoofdvendelier wordt voor een periode van 4 jaar uit de actieve Vendeliers verkozen.

De taak van de Hoofdvendelier is oa. om te zorgen dat de Vendeliers voldoende zijn opgeleid, de spullen in orde zijn en zij op tijd aanwezig zijn bij de diverse wedstrijden.