Gilde Gemonde

Jonge Dekens

Jonge Dekens

Jonge Dekens, twee zgn. jonge dekens hebben zitting in de overheid.

Voor de volgorde van aantreden wordt de geboortedatum aangehouden.
De oudste ongehuwde Gildebroeder of zuster wordt aangewezen als jonge deken.
Elk jaar met de jaarvergadering wordt afscheid genomen van de langstzittende jonge deken en wordt een nieuwe jonge deken aangewezen.