Gilde Gemonde

Keizer

Keizer

De Keizer van het Gilde maakt tot aan zijn dood ( of zijn vrijwillige terugtreden ) deel uit van de Gildeoverheid.

Koningsschieten is om de 4 jaar. Elke gildebroeder of -zuster kan meedoen en een poging wagen om zichzelf tot Koning te schieten. Ben je al 2 termijnen Koning en je schiet voor een 3e maal als eerste de vogel naar beneden, dan wordt je tot Keizer gekroond.

Er kan maar 1 Keizer zijn. Is er al een Keizer en jij schiet ook voor de 3e maal de vogel als eerste naar beneden, dan wordt je “Keizer in de wacht”. Treed de huidige Keizer af of overlijd deze, dan wordt tot nieuwe huidige Keizer gekroond.