Gilde Gemonde

Oude Dekens

Oude Dekens

Oude Dekens, twee zgn. oude dekens hebben zitting in de overheid.

Als een Gildebroeder of zuster in het huwelijk treedt of officieel gaat samenwonen, moet hij of zij trouwgeld betalen. De datum van trouwgeldbetaling geld als volgorde voor het oude dekenschap.
Elk jaar met de jaarvergadering wordt afscheid genomen van de langstzittende oude deken en wordt een nieuwe oude deken aangewezen.