Gilde Gemonde

De jeugd heeft de toekomst! Gilde dag

Gildenbroeder worden?

Iedereen met een Gildenhart kan lid worden van ons Gilde

Zowel mannen als vrouwen worden toegelaten.

Het Gilde Sint Joris Catharina Antonius en Sebastiaan is een zogenaamd Bloedgilde.
Als een Gildenbroeder zich aan zijn verplichtingen jegens het Gilde houdt worden zijn kinderen automatisch lid van het Gilde.

Hoe gaat dat?
In maart van elk jaar wordt er door de algemene ledenvergadering van Gildenbroeders gestemd of nieuwe leden worden toegelaten.
Is een kandidaat bij de Gildenbroeders bekend dan is de stemming geen probleem, is een kandidaat niet bekend dan kan er besloten worden om een zgn. snuffeltijd in te voeren
De nieuwe kandidaat en de Gildenbroeders kunnen dan met elkaar kennis maken.

Wordt een kandidaat als Gildenbroeder aangenomen dan betaald hij / zij € 10,00 inschrijfgeld en start hij of zij als aspirant Gildenbroeder, na vijf jaar wordt er door de algemene ledenvergadering besloten of de aspirant Gildenbroeder toegelaten wordt als Gildenbroeder.

Een aspirant Gildenbroeder kan aan alle Gildenactiviteiten deelnemen maar mag geen bestuursfunctie bekleden, mag niet bieden op het vaandel en niet deelnemen aan het Koningschieten.

Gildenregels,
De Gildenbroeders moeten voldoen aan diverse regels, zoals;

  • een Gildenbroeder moet het katholieke signatuur van het Gilde onderkennen,
  • aan alle activiteiten van het Gilde deelnemen,
  • zich verplichten om de voorschriften en bepalingen der statuten en reglementen in acht te nemen,
  • geen Gildenbroeder zijn van een ander Gilde,
  • een ongetrouwde Gildenbroeder moet, op leeftijdsvolgorde, jonge deken worden,
  • bij zijn huwelijk en of samenwonen moet een Gildenbroeder €1,00 trouwgeld betalen,
  • een Gildenbroeder moet op volgorde van trouwgeld betaling oude deken worden,
  • bij het overlijden van een Gildenbroeder moeten zijn kinderen € 1,00 doodgeld betalen.

 

Wat heeft het Gilde te bieden?
Broederschap, gezelligheid en sportiviteit.
Het Gilde zorgt voor een uniform, en attributen.
Je kunt deelnemen aan het vendelen, trommen, bazuinblazen, jeu de boules, geweerschieten en kruisboogschieten.
Het Gilde heeft enkele geweren en een kruisboog beschikbaar voor de Gildenbroeder die wil schieten.

Wat kost het lidmaatschap?
Niets, het lidmaatschap van het Gilde is gratis, alleen wordt er jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 25,00 voor het uniformen fonds.