Gilde Gemonde

Groepsfoto 2000

Stuk in het boek Maasland 2010

Gilde Sint Joris & Sint Catharina Gemonde 2000

Het gilde Sint Joris & Sint Catharina heeft in zijn bestaansgeschiedenis vele “ troubelen tijden “ gekend. Opgericht begin 15e eeuw als broederschap sint Catharina – sint Barbara en later samen gevoegd met het gilde sint Joris, hebben de gildenbroeders veel doorstaan.
Zoals plundering, oorlogsdreiging, diefstal van goederen, dreigende opheffing door de kerkelijke en / of wereldlijke overheid, verlies van leden enz.
Het gilde kent de traditie dat de nakomelingen van gildenbroeders geruisloos volwaardig gildenbroeder worden, zijnde het principe van een bloedgilde, thans zowel jongens als meisjes. Enige voorwaarde is het betalen van één euro trouwgeld; de volgorde van trouwgeldinning is later bepalend voor de volgorde voor het oud-dekenschap.

Door deze constructie kon men bouwen op de hechte band van diverse gildenfamilies en is ons gilde erin geslaagd om het voortbestaan te bestendigen tot op de dag van vandaag.

De laatste 25 jaar,
Terug kijkend naar de afgelopen 25 jaar valt op dat er een geheel nieuwe generatie gildenbroeders is opgestaan. Het bestuur is bijna geheel vernieuwd en bestaat nu uit een mix van “ oude rotten “ en jong elan. In 2001 is besloten om ook vrouwen als volwaardig gildenbroeder deel te laten nemen. Op dit moment zijn 13 vrouwen lid, in 2004 is gestart met een groep vrouwelijke bazuinblazers.

In ons dorp Gemonde is het gilde aanwezig bij alle officiële gebeurtenissen,zoals koninginnedag, dodenherdenking, kerkelijke feestdagen enz.
Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten voor de Gemondse mensen zoals het jaarlijkse Leugenvogelschieten, de open Gemondse jeu de boules dag, we staan met een kraam op de jaarmarkt, enkele jeugdige gildenzusters organiseren bingoavonden.

De gildenbroeders zijn zeer vernieuwend bezig, in 2000 hebben onze gildenbroeders voor de eerste keer het federatie toernooi kruisboogschieten op wip en in 2005 voor de eerste keer het federatie toernooi jeu de boules georganiseerd, deze zijn een vaste waarde op de jaaragenda geworden.
In 2002 heeft ons gilde met veel succes de kringgildendag van kring Maasland georganiseerd.

Gildedagen,
Vanouds her is het gilde een voetbooggilde, in de 19e eeuw is men overgestapt op het geweerschieten, dit vormt nu het hoofdwapen van het gilde.
Bij diverse schietwedstrijden schieten onze gildenbroeders zich in de prijzen.
In de jaren 90 van de 20e eeuw hebben meerdere gildenbroeders een eigen kruisboog verworven en zijn zich met succes gaan bekwamen in het kruisboogschieten. Gildebroeders uit eigen gelederen wonnen niet alleen voornoemd NBFS-kampioenschap maar strijden op tal van wedstrijden om de medailleplaatsen; zowel individueel als viertal of korps.

Ook de huidige lichting vendeliers en tamboers is uitermate succesvol, samen met de tamboers en de gildezusters van de bazuingroep nemen zij deel aan diverse gildendagen, met menig eremetaal als resultaat.

Accommodatie,
Samen met ons Gemondse zustergilde sint Antonius en sint Sebastiaan hebben wij een stichting opgericht die in 2007 een nieuwe gildenaccommodatie heeft gebouwd.
Op deze gildenaccommodatie, genoemd Datmunda, kunnen onze gildenbroeders geweerschieten, kruisboogschieten, handboogschieten, luchtbuksschieten, beugelen en jeu de boulen.
Er is ook al rekening gehouden met komende generaties bijvoorbeeld met de aanleg van speelvoorzieningen.

Toekomst,
We zijn aangesloten bij gildenkring Maasland, Dommelgroep, de Gildencrans Gestel en de schuttersBond Haaren en nemen deel aan hun kringdagen.
In 2010 organiseert ons gilde de gildendag van kring Dommelgroep en in 2011 de kringgildendag van kring Maasland.

Gemonde is een klein dorp met veel verenigingen, voor elk wat wils.
Met dit gegeven in ogenschouw nemend proberen wij toch om meer mensen enthousiast te maken voor het gilde.
Om de niet-gildeleden zoveel mogelijk te bereiken organiseren we diverse activiteiten met een open inschrijving, en stellen we de accommodatie open voor groepen en partijen. Ook nodigen we jaarlijks de groep schoolverlaters uit voor een middagje gildenactiviteiten.
In het besef dat nieuwe aanwas vooral verkregen zal moeten worden uit de traditionele families wordt veel aandacht geschonken op instandhouding / groei van de broederschap. Hier ligt een schone taak voor opa’s en oma’s om het gildewezen over te dragen aan hun kleinkinderen.