Gilde Gemonde

Beravond

Bèravond

De meeste Brabantse Gilden hebben een of meerdere keren per jaar een teeravond.

Bij de beide Gemondse Gilden wordt zo een teeravond “Bèravond “ genoemd, zo ver wij weten wordt deze naam nergens anders in Brabant gebruikt.

Waar komt de naam Bèravond dan vandaan?
Zeker weten doen we het niet maar we denken dat het woord als volgt is ontstaan.

Oorspronkelijk zijn de Gemondse Gilden ontstaan als christelijke broederschappen, zo stonden er een altaar van St. Catharina en St. Antonius in de kerk op de Hogert.
Mannen en vrouwen waren lid van dit broederschap, in de ledenlijst van het St. Antonius Gilde uit 1636 staan ook de namen van vrouwelijke “Deckeninnen”.

Door een conflict met de pastoor in de jaren 1878 / 1879 mochten de vrouwen niet meer deelnemen aan de activiteiten van het Gilde, zij mochten wel ondersteunen bij activiteiten maar niet deelnemen.
Op de naamdag van Sint Joris ( 24 april ) hadden de mannen een teerdag.
Rond de naamdag van Sint Catharina ( 24 november ) werd ook een teerdag gehouden maar op deze dag mochten ook vrouwen aanwezig zijn, “de vrouwen mochten erbij zijn “, de bijavond.
De naam bijavond is later verbasterd van bèavond naar bèravond

In het archief van het St. Antonius Gilde vinden we een afrekening van de “ bijavond “, bij de Catharina teerdag werd betaald voor “suiker voor de vrouwenkoffie”.